Skip to content Skip to footer

Ida Elise Sandtorp – drevet frem av inspirasjon og modighet. Nå CEO i eget selskap..

Historien om Ida Elise Sandtorp finner sted i hjertet av Norges teknologihovedstad, Trondheim. Her har selskapet Tendro kontor, et selskap som utvikler smart software for kontraktshåndtering og endringsmeldinger. Ida er CEO og medgründer i selskapet, sammen med tidligere medstudent Ingrid Brandt.

Det snudde på en fjelltur..
Ida sine tanker og drømmer om å bli gründer har alltid vært synlig, og den tidlige inspirasjonen kom fra hennes ekstremt hardtarbeidende foreldre som alltid har sett og laget sine egne løsninger. Spesielt moren Gyrid Helene Sandtorp, som er maskiningeniør og var eneste kvinne i sitt kull, har alltid vært uredd for å gå veier ingen andre har gått før. Likevel kom Idas store sult på innovasjon gjennom et masterfag hun tok på NMBU, der hun og noen medstudenter startet et selskap som laget teknologi for nødetatene. Til tross for at studentene ikke tok selskapet videre, var gnisten tent hos Ida, som nå hadde et nytt perspektiv på hva en “arbeidsplass” kan være. Og det endelige valget på å bli gründer kom på en fjelltur med foreldrene tilbake i 2021. Da gikk samtalen på om hva man ønsker å få utrettet i livet og at det er bedre å kjøre på enn å angre siden. 


Før Ida tok steget inn i gründerverden jobbet hun et par år som byggingeniør. I løpet av disse årene kjente hun på kroppen hvor annerledes hun tenkte i forhold til de som hun jobbet med. Endringstakten og beslutninger gikk ikke i nærheten av raskt nok for hennes tålmodighet og skapervilje. Summen av flere faktorer, inkludert holdninger som «du er for ung til å være med å mene noe om dette», gjorde at hun til slutt ble fristet til å lage sin egen arbeidsplass. Spol 3 år fremover, og nå har hun, sammen med sin medgründer, samlet et ungt team som er utrolig flinke på å bygge teknologi.

6/6

Ida Elise Sandtorp

CEO & Co-Founder Tendro AS

Skole->2år-> så rett ut

GAPET
som vi jobber med:

 

I en mannsdominert teknologi- og entreprenørverden har Ida støtt på skjevheter og stereotypier som kan prege tilværelsen som kvinnelig gründer. Det er helt klart et stort kjønnsgap i entreprenørskap, og det er dystre tall som viser at selv i likestilte Norge har vi vanskelig for å satse tidlig på kvinnelige gründere. Kun 2/10 gründere er kvinner (menon economics, 2022). Samtidig så gikk mindre enn 1% av risikokapital til kvinnelige gründerteams i fjor, kun 4% til teams med både kvinner og menn, mens hele 95% gikk til mannlige gründerteams (unconventional ventures, 2023). Ida understreker at dette ikke henger på greip og at det utvilsomt er skjevheter i oppstartsverden!

 

Det å skape et støttende miljø betyr ikke nødvendigvis at det er rettferdig å behandle alle likt.

Idas råd til deg som vil bli tech gründer: bli med i det rette miljøet!

Til tross for utfordringene en møter på innen entreprenørskap, er Ida fortsatt opptatt av å skape et støttende og inkluderende miljø for alle i selskapet. Men hennes vinkling kan være litt annerledes enn hvordan mange tenker: Det å skape et støttende miljø betyr ikke nødvendigvis at det er rettferdig å behandle alle likt. Satt på spissen kan dette høres kontraintuitivt ut, men Ida forklarer at folk reagerer veldig ulikt på ulike situasjoner, og det er derfor helt nødvendig å tilpasse lederstil og kommunikasjon til hva som passer den enkelte ansatte. For det skjer mye brannslukking i en startup. Det er mange deadlines som dukker opp fra tid til annen, og dette kan skape et stressende miljø. For å håndtere slike situasjoner mener Ida at hun må se folkene sine og møte dem der de trenger, en balanseøvelse hun mener hun stadig blir flinkere til.

 

Til slutt er Idas hovedråd til alle som vurderer å bli gründere i teknologiverden at det er ekstremt viktig å plassere seg i riktig miljø. “Det er så mange ganger enklere å utrette ting når du er i nærheten med folk som tør å drømme like stort som deg selv. Oppsøk de miljøene du ønsker å være en del av, bare start. Antagelig vil din første startup bli en fail – men så du lærer du nok til å ta neste venture hele veien.”