1-Year! Cause for a cake


Wow! One year with Intellectual Labs in operation. What a nice celebration we had, with some of our co-creators and collaborators that dropped by for a chat and cake. Challenging ourselves daily with deep tech, AI and BIG ideas, this was a welcoming reminder on how much friendship and the feel-good of commonship, plays into creativity.

In a year more demanding to business than ever before, we have joined, helped create, or built no less than 5 new digital AI services for global markets. We have grown our presence in ecosystems across three continents, and we are particularly proud of being named ”Partner of The Year” by the national Cluster for Applied AI. All this while also helping demanding customers.

But the real work has just begun. Inventing around AI is one thing, building solid products is quite another and takes time. Building out the team to commercialise the idea, requires yet another set of skills and network.

That is why eco-system and collaboration is so important to us. And, it is much more fun as we get to meet new interesting people every week. 

Big Thanks to all of you!

 

Podcast: Who, why and what is Intellectual Labs? 

Many people are curious about what Intellectual Labs is really all about, and if you are among them you can take a deep dive here, by listening to this podcast (in english). It is a conversation with Silvija Seres, an excellent conversationalist, keynote speaker and thinker, and she has been covering innovation, new companies and technology politics in Norway through her radio shows. Cool to see Intellectual Labs being compared to Kygo 🤗😉.

 

 Radikalt om AI i bedriften

Alle bedriftsledere vet at AI kommer og at man må ri denne bølgen for å ikke utkonkurreres i fremtiden. Men er det nødvendig NÅ, eller kan jeg vente noen år å se det an? Usikkerheten er det mange som kjenner på. Bedrifter som ønsker å ta i bruk "AI" som et ledd i en digitaliseringsreise, er som regel usikker på hvordan man skal gjennomføre og sørge for at den sagnomsuste "verdien" skal sikres. Og om man er klar for dette teknisk og organisatorisk. For det vil jo kreve en investering. Derfor starter man gjerne med en Proof of Concept (PoC) eller kanskje en Proof of Value om man er litt grundigere. 

Og så stopper det der. Harward Business Review skrev nylig at 4 av 5 AI prosjekter aldri blir satt ut i live. I Norge har jeg på følelsen at dette tallet snarere er 9 av 10. Men det skyldes ikke mislykkede PoC'er. De viser nesten uten unntak at det er store verdier å hente, uansett virksomhet, I tillegg til øket kundetilfredshet, og bedre kundeopplevelse. 

| " Du trenger ikke bygge en stor AI plattform, Cloud arkitektur, datavarehus eller kundeplattform for å komme i gang."

En hel bransje bestående av AI eksperter og teknologer, og mange bedriftsledere, har lenge følt på PoC-utmattelse og begynt å tvile på om AI drømmen kanskje ikke er for dem...

Three options to work with Spark without paying a penny!

File:Apache Spark logo.svg - Wikimedia Commons

Spark as an open-source distributed cluster computing framework is widely used to handle big data. In this article, we will show you how to use Spark based on free services. This is useful for practice and educational purposes. Then you will be prepared to pay for more powerful hardware for your bigger projects.

 
I tunnelen

 

Som daglig leder i et selskap er du alltid opptatt. Når du er gründer i et lite selskap er du kanskje enda mere opptatt. Du er i hvert fall «på» hele tiden. For hvordan skal du få dette prosjektet til å nærme seg visjonen og hvordan skal du gå fra en spe start til vekst og suksessfulle bevis på at dere får det til?